NABÍZENÉ SLUŽBY Fyzioterapie / Rehabilitace 

Co nabízím?

Stanovení přesné a komplexní diagnosy, poskytnutí cílené léčby.

Na co se specializuji?

Bolesti hlavy, kořenové syndromy, funkční poruchy pohybového aparátu, poúrazové a pooperační stavy.


Co poskytuji?

Terapii metodou R. McKenzie, reflexní lokomoce podle V. Vojty, terapii metodou L. Mojžíšové, terapii podle Schrothove, cvičení s využitím Kabatových diagonál a prvků z Bobatha, spinální cvičení, cvičení na nestabilních plochách a s pružnými tahy a míči, Feldenkraisova cvičení, synergickou reflexní terapii, měkké a mobilizační techniky včetně orofaciálních technik, exteroceptivní facilitaci podle H. Hermacho-vé, masáže a akupresuru, preventivní programy "Škola zad", regenerační a rekondiční cvičení.

      Máte sedavý způsob práce, jednostrannou zátěž, stres,             bolesti zad a hlavy, stanovenou ženskou sterilitu,                                     můžu Vám pomoci.              

Co můžete očekávat?

Minimální čekací dobu. 
( většině případů přicházíte s bolestí, proto se snažím nenechat Vás čekat )  

Zájem o Vaše obtíže.
( čím lépe Vašim obtížím rozumím, tím lépe Vám mohu pomoci )  

Komplexní analýzu "příčin" Vašich obtíží.
( pečlivé odebrání anamnézy a cílené pohybové, popř. neurologické vyšetření )  

Vysvětlení podstaty Vašich obtíží.
( získáte jasnou představu o tom, co Vaši bolest způsobuje )

Vždy dostanete doporučení, jak korigovat "držení těla" vsedě, případně v jiné pozici kterou často zaujímáte v práci nebo během volnočasových aktivit.