CENÍK  Fyzioterapie / Rehabilitace Kladno

Cena zahrnuje 45 až 60 minut terapie, které stanoví terapeut.

Vstupní vyšetření

Úvodní vyšetření pacienta terapeutem za účelem rozboru jeho obtíží
a stanovení léčby nebo preventivního postupu.

990 Kč

Kontrolní vyšetření

Jedná se o kontrolní vyšetření v časovém rozmezí, které stanoví terapeut. Předchází mu vstupní vyšetření.

890 Kč

Objednat se můžete i přímo telefonem na recepci +420 730 513 348

  • Změna či zrušení domluveného termínu je možná nejpozději 24 hodin před daným termínem.
  • V opačném případě hradí klient celou částku i za neuskutečněné sezení.
  • Nemám smlouvu s žádnou pojišťovnou, neprovozuji elektroléčbu a nedělám masáže.